Pelaaja Ensin –tyytyväisyyskyselyn palaute

Pelaaja Ensin –tyytyväisyyskyselyn palaute

ma 18. joulukuuta 2017 13.52.00

Raahentienoon golfissa teetettiin viime kaudella jäsenkysely ensimmäistä kertaa. Kyselypohjana toimi liiton Pelaaja Ensin –ohjelma, mikä on käytössä Pohjoismaissa ja antaa hyvän vertailukohdan oman golfyhteisön tilasta ja potentiaalisista kehityskohteista. Aluksi on kiitettävä kaikkia kyselyyn vastanneita jäseniä, te annoitte seuran ja oy:n hallituksille selkeää suuntaviivaa mihin haluaisitte toiminnan keskittyvän. Kyselyssä vastattiin valmiisiin kysymyksiin ja lopuksi sai antaa vapaita kommentteja, jotka otettiin huomioon kyselyä purettaessa.

Yksi esille tulleista asioita oli markkinointi ja miten se yhteisössämme pelaa. No meillä seuran mainosmyyntiin voi osallistua kuka vain seuran jäsen. Olemme laatineet selkeän hinnaston millä edetään kaikkien kanssa ja sovitaan mainostamisesta yhteisömme jossakin formaatissa. Se voi olla kausijulkaisu, mainos NexGolfissa, seuran kotisivuilla tai kentällä näkyvä mainos. Tähän työhön toivoisimmekin kaikkien osallistuvan, koska joukossa on voimaa, yksin tai muutaman hengen voimin ei suuren yhteisön verkostoa voi täysin hyödyntää. Jos kiinnostuit asiasta ota yhteyttä seuran tai osakeyhtiön puheenjohtajaan.

Toinen jäsenistöä askarruttava tekijä oli klubirakennuksen laajennuksen tarve ja sen kustannukset. Ilmeisesti emme tässä onnistuneet viestimään tarpeeksi hyvin asiaa jäsenillemme. Klubin laajennuksen kustannukset eivät muuttaneet meidän vuosittaista kulurakennettamme, vaan maksamme saman summan lainan vähennyksenä mitä aikaisemmin vuokra- ja lunastussopimuksessa lyhensimme rakennusta kunnalle. Tällä järjestelyllä saimme klubirakennuksen omaksemme ja tehtyä parannukset mitä klubitalomme vaati, jotta se täyttäisi meidän ja asiakkaamme tarpeet. Samalla voimme nyt tarjota paremmat puitteet yritys-, yksityis- ja kilpailutilaisuuksien viettämiseen. Tällä toivotaan olevan positiivinen vaikutus tapahtumamyyntiin tiloissamme. Samalla saimme parannettua Proshopin tiloja ja myös terassin viihtyvyyttä on parannettu muutoksen yhteydessä. Wc-tiloja on saatu lisää klubille ja nyt mahdumme kaikki sisälle tapahtumissamme. Lisäksi jäsenten käytössä on nyt omat pukuhuonetilat suihku- ja saunatiloineen kierrosten yhteydessä 24/7.

Kyselyssä Pro sai todella hyvät arvostelut ja JP sijoittuikin ihan kärkiryhmään koko maassa. JP:n kanssa onkin jo sovittu jatkosta ensikesäksi. Samoin ravintola- ja Proshop-toiminnasta saimme keskimääräistä paremmat arvostelut ja tästä kiitos Tuomakselle ja ravintolahenkilöstölle. Kilpailu ja tapahtumajärjestelyistä saimme myös keskimääräistä paremmat arvosanat määrästä, laadusta ja monipuolisuudesta. Tätä työtä jatketaan ja pyritään saamaan aikaan hyvä kalenteri myös ensi vuodelle.

Tietenkin kenttä oli esillä saadussa palautteessa voimakkaimmin, eikä tämä tullut yllätyksenä varmasti kenellekään. Kaksi haastavaa kautta on nyt takana ja tämä on näkynyt kierrosmäärissä ja varsinkin viheriöiden kunnossa. Viime kesänä oy käytti kentän hoitoon 24.000 € enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Oy:n periaatteena on, että lainaa otetaan vain investointeihin. Kenttää ja seuratoimintaa on pystyttävä hoitamaan tulorahoituksella. On tuhon tie, jos aletaan ottamaan syömävelkaa kentän ja toiminnan ylläpitämiseen.

Talven aikana kentällämme tullaan tekemään seuraavia muutoksia: Parkkipaikkaa laajennetaan, jotta kaikki autot mahtuisivat sinne eikä autoja tarvitse pitää nurmikoilla. Väylällä 1 kulmassa tapahtuu hieman helpotusta puiden kaadon ja ojan peiton merkeissä. Lisäksi griinin ympäristöä muokataan hiukan. Väylällä 4 saamme sillan käyttöön ensi kesäksi. Runko on hitsattu ja asennus tapahtuu talven aikana. Myös puustoa poistetaan kentältä hiukan talven aikana.

Tammikuussa pidetään seuran kehityspäivä, jossa kesän ohjelmistoa ja viestintää tarkastellaan ja kehitetään yhdessä kaikkien toimikuntien ja hallituksien voimin.

Seppo Routaniemi ja Juha Kaijankoski

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: